AMIC, Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (UGT)

L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) som una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1993, a la seu del sindicat Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT de Catalunya).

Treballem per aconseguir la plena integració laboral, social i política dels migrants.

Els nostres objectius

A. Donar suport en tot allò referit a les migracions.

– A través del servei d’assessorament gratuït en matèria d’estrangeria tant per a les persones que arriben a casa nostra com per a les persones que volen marxar d’aquest país, donant-los recursos, informació acurada i pràctica amb tal de concretar el seu projecte migratori amb garanties.

– Aportant a la societat continguts d’investigació a l’entorn dels treballadors estrangers.

B. Donar suport a tècnics i professionals d’institucions, així com a entitats socials, sobre la situació documental de la població immigrada, l’acollida i el seu establiment a les ciutats.

– Realitzant tallers i sessions formatives amb els continguts actualitzats de la Llei d’estrangeria i amb continguts específics del Reglament. També sobre les competències de les administracions relacionades amb aquesta matèria.

C. Afavorir el procés d’inserció i integració de la població migrant en el mercat de treball des d’una perspectiva sindical, fomentant la igualtat i la millora dels drets dels treballadors.

– Mitjançant projectes d’orientació sobre el marc legislatiu que regula les relacions laborals a l’Estat espanyol i a Catalunya, donant serveis d’atenció individual o a través de grups, de xerrades i sessions formatives, i a través de l’edició de materials sobre els seus drets i deures.

– Potenciant el nostre servei de suport per al reconeixement de la formació acadèmica del país d’origen o de l’experiència professional de les persones immigrades a Espanya, per fomentar la igualtat d’oportunitats entre els treballadors estrangers i els autòctons. L’homologació o convalidació d’estudis pot permetre l’ascens social i laboral; accedir a llocs de treball més qualificats, responent als requeriments del mercat laboral; facilita la continuïtat en la formació i tenir un reconeixement social que, ara per ara, no té aquesta població.

– Oferint un nou servei de suport per al reconeixement de titulacions reconegudes a Espanya als nacionals que vulguin emigrar per treballar en un altre país de la Unió Europea.

D. Impulsar l’establiment de forma normalitzada de plans d’acollida i de gestió de la diversitat a les empreses.

– Sensibilitzant i assessorant els delegats sindicals i agents per la igualtat, així com als empresaris i responsables de recursos humans sobre els beneficis que comporta per a uns i altres l’aplicació d’aquests plans. Elaborar materials de suport.

E. Contribuir en la construcció d’una societat intercultural on es respecti i es reconegui la diversitat (entesa en un sentit ampli), així com els elements comuns i compartits que garanteixin la interacció i el coneixement mutu entre els ciutadans, com a via per a reforçar el sentiment de pertinença que és un fonament de la cohesió.

– Impulsant projectes de mediació intercultural.

– Mitjançant campanyes de sensibilització com ara: exposicions fotogràfiques, jornades, congressos i altres activitats que permetin generar la reflexió, la participació i diàleg entre els ciutadans.

F. Promocionar el coneixement i ús de la llengua catalana entre les persones no catalanoparlants.

– Realitzant campanyes i materials informatius sobre els recursos per a l’aprenentatge i els beneficis que comporta el coneixement del català. Aquests materials es distribuiran a través de les nostres participacions en fires, mostres d’entitats, a través de la xarxa d’oficines d’AMIC i a través de les sessions informatives en estrangeria, tallers que organitza AMIC.

– Informant des dels punts d’atenció d’AMIC, els usuaris i usuàries que no parlen aquesta llengua, sobre els recursos existents en la ciutat i d’altres on realitzar aquesta formació.

G. Contribuir a millorar la cohesió social i la convivència.

– Posant de manifest i lluitar contra tots aquells actes de contingut racista o xenòfob que posin en perill la convivència habitual entre els ciutadans i les ciutadanes.

– Realitzant denúncia social entre la xarxa de contactes d’AMIC i davant als mitjans de comunicació sobre aquests fets.

– Impulsant projectes per desmuntar rumors i estereotips (tallers, campanyes a l’àmbit de l’empresa, etc.)

Han visitado 293 veces, 1 Visitas hoy

Añadir una reseña

Valora esto haciendo click en una estrella :

 

Entradas Relacionadas

tel: 977554375, fax: 977529410

Apartat correus 109- Complex educatiu de Tarragona, 43080, Tarragona

Ver más detalles

Trets d’identitat El nostre objectiu és la recuperació de l’infant amb dificultats per tal d’aconseguir amb èxit i el més aviat possible la seva integració i normalització en l’escolaritat ordinària, o bé, d’acord amb el seu propi potencial, adquirir una major autonomia personal i/o social. llegir més